ÇOCUK TİYATROSU

YARATICI

DRAMA

&

New York Sanat Akademi, Çocuklar, Gençler ve Yetişkinler olmak üzere 3 ana dalda Tiyatro Oyunculuk Eğitimi vermektedir.

 

YARATICI DRAMA

3.JPG
 

Yaratıcı Drama, doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği süreçlerde canlandırılmasıdır.

Yaratıcı drama kişinin kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresinde olup bitenlere karşı bilinçli olmasını amaçlar. Yaratıcı olabilmek için her şeyden önce kişinin kendine güven duyması, çalışacağı alan hakkında temel bilgilere sahip olması, bağımsızca düşünebilmesi, kimi zaman alışılmış kalıpları ve kuralları kırabilmesi ve yeteneklerini sonuna dek kullanabilme ortam ve özgürlüğünün kendisine sağlanmış olması gerekmektedir.

Bizlerde kurmuş olduğumuz yaratıcı drama atölyelerinde 7-10 yaş arasındaki çocukların bedensel, sözel ve dilsel alanda gelişim göstermelerini; özgüveni ve farkındalığı yüksek, empati kurma becerisine sahip, duygularını tanıyan ve onlarla yaşamayı bilen, yaratıcı düşünme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

4.JPG

Ders İçeriği:

Yaratıcı Drama dersleri ısınma ile başlar. Bu aşamada çocuk o haftaki temaya uygun bir şekilde fiziksel ve zihinsel olarak hazır hale getirilir. Oyun aşamasına geçildiğinde o haftanın teması üzerinden çocuklarla bir doğaçlama oluşturulur. Bu alanda çocuklar kendi duygularını ve düşüncelerini rahatlıkla yansıtmak için olabildiğince serbest bırakılırlar. Böylece çocukların farklı durumlarda nasıl tepkiler verdiği eğitmen tarafından gözlenirken, çocukların da kendi duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmesi sağlanır. Son aşama ise rahatlama ve gözden geçirme aşamasıdır. Bu aşamada ders boyunca öğrencilerin neler hissettiği ve hangi davranışı ne için yaptığı grup içinde konuşulur. Gözden geçirme aşaması eğitmenin değerlendirmesinden çok çocukların kendilerini değerlendirmesine yöneliktir. Çocukların ders ile ilgili duygu, düşünce ve görüşleri alındıktan sonra ders bitirilir

ÇOCUK TİYATROSU

Çocuk Tiyatrosu atölyemizde, genel prosedür uyarınca ‘Sanatsal Destek’ çalışmaları yapılmaktadır. Hedefimiz; sanatsal dramanın belirli bir yaş grubuna (1-2 ve 3 yıllık bir plan doğrultusunda) mesleki ve sanatsal ölçümlerin doğru bir şekilde yapılması ve öğrencinin bir sonraki adıma doğru yönlendirilmesidir. New York Sanat Enstitüsü’nün hazırlamış olduğu ‘Sanatsal Tercihler’ adlı çalışmaya göre, yaşam alanımız içinde sanatsal zevk ve tercihlerimizi tutarlı olarak 9 yaşından itibaren düzenlemeye başlarız. İçimizdeki enerji ve hayal gücümüzü, çeşitli sanat ve spor dallarıyla birlikte aktarmak ve bu tarif edilemeyen güdüyü şekillendirmek isteriz. Yapılan araştırmaya göre 9 yaşına gelmiş çocukların %68’inde, kendini daha iyi ifade edebilmek adına sanatla ilgilendiği, ancak kendi psikolojik, sosyolojik, yaratım zekâ ve potansiyeline uygun doğru sanat dalına karar veremediği için birçoğuyla aynı anda uğraştığı, dolayısıyla doğru alana konsantre olamadığı ve yoğunlaşamadığı ortaya çıkmıştır.

_MG_0366.JPG