top of page

YARATICI DRAMA 5-6 yaş

New York Sanat Akademi, Çocuklar, Gençler ve Yetişkinler olmak üzere 3 ana dalda Tiyatro Oyunculuk Eğitimi vermektedir.

Acting & Drama Classes
Singing & Dance
  • Yaratıcı Drama, doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği süreçlerde canlandırılmasıdır.

  • Yaratıcı drama kişinin kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresinde olup bitenlere karşı bilinçli olmasını amaçlar. Yaratıcı olabilmek için her şeyden önce kişinin kendine güven duyması, çalışacağı alan hakkında temel bilgilere sahip olması, bağımsızca düşünebilmesi, kimi zaman alışılmış kalıpları ve kuralları kırabilmesi ve yeteneklerini sonuna dek kullanabilme ortam ve özgürlüğünün kendisine sağlanmış olması gerekmektedir.

  • 6-7 yaş arasındaki çocukların bedensel, sözel ve dilsel alanda gelişim göstermelerini; özgüveni ve farkındalığı yüksek, empati kurma becerisine sahip, duygularını tanıyan ve onlarla yaşamayı bilen, yaratıcı düşünme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

P64_The-Benefits_142.jpg
bottom of page